1. تعرفه کارشناسی

تعرفه کارشناسی

تعرفه کارشناسی

ثبت آگهی در سایت شرکت ماشین سازی پی یو صنعت نظری رایگان می باشد.

پس از ثبت آگهی در سایت شما مبلغ 00 ریال برای کارشناسی دستگاه به حاب شرکت واریز میکنید.

پس از کارشناسی دستگاه شما و تایید آگهی در سایت نمایش داده خواهد شد و کاربران با شما در تماس خواهند بود.